About

About ...

Etaamb:
Etaamb heeft als nut zijn ontwikkelaar aspecten en concepten te laten verkennen en bestuderen die buiten zijn dagelijks werk vallen, zonder deadlines, zonder opgelegde richtingen, zonder arbitraire beslissingen.

Sommige aspecten die al voor Etaamb werden toegepast:
  • doorzichtige inhoud geoptimaliseerd voor zoekmachines; web cache management (server, client en tussenkomende)
  • text mining (extractie van relevante links)
  • optimaal gebruik van beperkte ressources (Etaamb draait op een kleine host-oplossing)
  • agile & organic development cycles (Etaamb  veranderd snel, nieuwe ideeën kunnen direct worden geïntegreerd, broncode refactoring is constant)
  • beheer, indexatie & updates van een grote inhoud (de volledige inhoud van het Belgisch Staatsblad in elektronische vorm is in de databanken van Etaamb in verschillende versies aanwezig, en wordt dagelijks ge-update).
 Momenteel is Etaamb een raadplegings-motor van het Belgisch Staatsblad. Hij beschikte over een geïntegreerde zoekmachine in het verleden, die werd opzijgezet om het raadplegings-aspect verder te kunnen uitwerken. 

De inhoud:
De keuze heeft zich gericht op het Belgisch Staatsblad omdat deze gemakkelijk beschikbaar is, zich goed leent aan de extractie van gegevens en informatie, en de verspreiding ervan wordt aangemoedigd door de wetten die het Staatsblad omkaderen. 

De ontwikkelaar:
Lange pendeluren laten de ontwikkelaar toe Etaamb rustig en ontspannen uit te breiden (Etaamb is grotendeels bedacht en ontwikkeld in het openbaar vervoer). De ontwikkelaar heeft toevallig een diploma in de rechten, en heeft een bepaalde interesse in het combineren van de velden van informatica en recht.